Kategorier
Jurist

Skaffa rätt rådgivning om GDPR 

Dataskyddsförordningen har regler om hur personuppgifter får behandlas. Innan du lägger upp ditt kundregister, sök gärna rådgivning inom GDPR så det blir rätt. 

De nya reglerna som handlar om GDPR, General Data Protection Regulation, alltså dataskyddsförordningen, kom år 2018 och är tvingande. Det innebär att personers integritet ska skyddas och att datasäkerheten ska vara tillräckligt hög inom institutioner och företag. 

GDPR är något man måste ta på allvar. Med alla hackade hemsidor och dataintrång finns det en klar risk att personuppgifter kan läcka ut till obehöriga. Har du ett företag är det ditt ansvar att skaffa rådgivning inom GPDR så att kundernas uppgifter finns i säkert förvar och att deras data inte kan komma i orätta händer. 

Vem behöver rådgivning om GDPR? 

I princip alla som hanterar personuppgifter har ett ansvar för sina kundregister eller medlemslistor behöver tillämpa GDPR. Förordningar om dataskydd kan exempelvis gälla förteckningar över resedeltagare, medlemmar i en klubb eller kunder till ett postorderföretag. 

Som konsument förutsätter man att apotek, sjukhus och offentlig verksamhet har tillgång till de bästa programmen och dataexperterna. De kan ändå behöva rådgivning inom GDPR, så att de inte av ren snålhet underlåter att vidta nödvändiga åtgärder. Mindre företag måste för det mesta anlita experter själva. 

Rådgivning om GDPR är viktig 

Många människor lever med skyddad identitet och deras privata information ska hållas hemlig. Likaså är det viktigt för tandläkare och andra vårdgivare att skydda sina patienters journaler mot intrång. Man ser också att vanliga föreningar och idrottsklubbar har slutat att distribuera kompletta medlemslistor med både personnummer, namn och kontaktuppgifter. 

Hur ska man då skydda sig när det gäller dataintrång? Det finns konsultföretag som är experter på alla sorters säkerhetsfrågor. Det är värt att i god tid beställa rådgivning inom GDPR så att man som företagare kan leva upp till lagens krav.

Kategorier
Advokat

Att undvika narkotikabrott

Narkotikabrott leder aldrig till något bra i längden. Vad kan man då göra för att undvika att dras in i det? Det är väl en relevant fråga man kan ställa sig.

Hur hjälper man personer som hamnat i en sådan situation att de kan bli anklagade för narkotikabrott? Är det ens möjligt? Det är säkert en hel del människor som får tillfälle att ställa sig just den frågan. Antingen av intresse för hur man fungerar som människor eller för att man rent konkret står inför en sådan situation. Egentligen är det väl bara en jurist som kan vara till riktigt bra hjälp.

Det är många lagar som ska följas i ett land. Gör man inte det kan man hamna ordentligt i klistret. Men trots det har man rätt till att få juridisk hjälp och rådgivning. Det är för att man ska kunna få en rättvis rättegång, vilket alla har rätt till i Sverige. Det är inte meningen att någon ska kunna vilseleda den som står anklagad. Inte heller att den anklagade inte ska kunna föra sin talan.

Narkotikabrott anses vara ett allvarligt brott

En jurist vid narkotikabrott kan upplysa dig om vilka olika straffsatser som gäller för brott med narkotika. Om du, eller en person du känner, till exempel skulle dömas för ringa narkotikabrott är det böter eller fängelse som gäller. Ringa narkotikabrott handlar om att du skulle inneha en mindre mängd narkotika för eget bruk. Då kan det ge fängelse upp till sex månader.

En person som säljer narkotika däremot ligger sämre till. Då blir det fängelse i minsk sex månader och upp till så mycklet som tre år. Det gäller även om man bara har befattat sig med narkotika som är tänkt att säljas. Man kanske bara varit kurir och överlåter den från en person till en annan utan att sälja själv. Likaväl blir man dömd. Narkotikabrott är allvarligt.

Kategorier
Advokat

En insatt specialist kan göra arvsrätt betydligt enklare

Vad är arvsrätt och hur funkar det i praktiken? En dedikerad specialist på begreppet arvsrätt kan komma att bli en stor hjälp när familjen själv är osäker.

Vad ska hända med ens tillgångar när man inte längre går omkring på denna jord? Är barnen eller barnbarnen verkligen intresserade av morfars gamla lampa eller fåtölj? Finns det en potentiell risk att någon eller ett par av arvingarna kan känna sig överkörda eller kan det bli bråk om tillgångarna? För att man ska slippa oroa sig för sånt så kan man med fördel ta hjälp av en kunnig specialist som har arvsrätt som sitt huvudämne.

Det kan vara bra att vara överens om vad som ska tillfalla vem när man själv inte längre är i livet, och att då ha allt ordnat inför arvet kan vara en stor lättnad för alla inblandade. Många gånger kan det gå bra att familjen på egen hand reder ut allt kring arvet, men om oklarheter råder eller om några parter inte är överens, bör man ta reda på vad lagen säger och arvsrätten är ett kapitel för sig.

Om att kontakta en specialist på arvsrätt

Vill man veta mer om hur det fungerar, går det bra att ta kontakt med specialister på arvsrätt. Hos dem kan man ta reda på allt man behöver veta i ämnet. För att det inte ska råda några oklarheter den dagen man inte längre är i livet, kan det vara en trygghet att veta vad som gäller för de efterlevande. Man kan genom att planera sitt arv göra allt så mycket enklare för alla.

Något som en specialist kan hjälpa till med är att ge tips och råd kring hur man kan använda olika strategier för att undvika eller åtminstone minimera skattemässiga bekymmer. Att be om stöd när det kommer till hur tillgångarna på bästa sätt ska fördelas är också något som en insatt och erfaren specialist kan vara behjälplig med.

Kategorier
Arvstvist

Hur man undviker arvstvister och skapar sämja

Det är få personer som vill att deras framtida arv skapar arvstvister. Gör därför ett tydligt testamente bevittnat och klart för att undvika framtida bråk.

Att tänka på framtiden brukar låta ljust och positivt. Framtidsplaner och framtidsdrömmar. Ibland behöver man också tänka på en annan framtid. En framtid då man inte själv finns kvar. När ättlingarna ska leva på minnen och foton och ett eventuellt arv. Det är tufft att tänka på dessa tankar för många, men det behöver inte vara så svårt. Det finns tre saker man kan ta ställning till när man ändå är i farten.

Det första är att man tar ställning till donationsregistret. Det andra är att man kan ha önskemål om sin begravning via Vita Arkivet. Det tredje är att man skriver ett testamente. Det sistnämnda bör man göra för att undvika arvstvister. Då kan man fundera ut vem som ska ha vad av eventuella tillgångar, och varför. Att säga till alla:  ”Lilla Johanna ska ärva huset” betyder inte att Johanna verkligen kommer ärva huset. Ett muntligt testamente gäller bara vid eventuella nödfall.

Undvik arvstvist med ett testamente

Utöver det måste två oberoende personer höra det och sedan kunna vittna. Därför skriver man ett testamente. Där fördelas tillgångarna på bästa sätt mellan de efterlevande och andra eventuella arvingar. Ett testamente ska sedan bevittnas av två oberoende parter som inte får vara jäviga om de till exempel är närstående till testatorn. Ju bättre man gjort förarbetet, desto mer minskar man eventuella arvstvister mellan ättlingarna.

Arvstvister är sådant som kan pågå i flera framtida generationer. Generationer där släktingar inte kommer att kunna prata eller umgås med varandra för att de bråkar. Så för att undvika framtida arvstvister och bråk är det bra att ha ett testamente. Då är det klart svart på vitt och förhoppningsvis håller arvingarna sams i många år framöver.

Läs mer information här: arvstvist.se


Kategorier
Jurist

Kontakta en fastighetsjurist i Stockholm för juridiska frågor

Har man att göra med juridiska frågor inom fastighetsbranschen är det bra att anlita en expert. I Stockholm kan man anlita en fastighetsjurist som hjälper till.

Som fastighetsägare finns det många områden man ska hålla koll på. Allt från hyresfrågor till regelverk som gäller själva fastigheten. Det är ett stort område som går att dela upp i flera mindre. Att hålla koll på alla områden själv som ensam fastighetsägare kan vara det samma som att gå rätt in i väggen. Visst finns det de som klarar av det, men ibland är det större att våga sträcka ut handen och ta hjälp.

Är man flera ägare om ett antal fastigheter kan det vara bäddat för konflikter om det inte finns vattentäta avtal. Det kan vara svårt att tillgodose allas intressen på bästa sätt utan att någon ska känna sig förbisedd. För att klara av sådana frågor och dessutom följa de lagar och regler som finns kan man anlita juridisk kompetens.

Fastighetsjurist med stor juridisk kunskap inom fastighetsvärlden

Att anlita en fastighetsjurist i Stockholm kan verkligen vara grädden på moset. Man får tillgång till en expert med stor kunskap om fastighetsbranschens regelverk. En fastighetsjurist arbetar för att alla parter ska få den bästa möjliga lösningen som går att uppbringa. Deras arbete följer väldigt tydligt de yrkesetiska riktlinjer som finns. Det gör att man vet att allt går korrekt till juridiskt sett med en fastighetsjurist.

Det är skönt för fastighetsägare att ha en trygg och erfaren fastighetsjurist att luta sig mot. Blir det storm och juridiska problem dyker upp finns det alltid råd och tips att få. Som en van skeppare hjälper fastighetsjuristen till att styra skutan genom natten mot en trygg hamn. Oavsett om det blir ett domstolsmål eller en uppgörelse utanför domstolen hjälper fastighetsjuristen till så det går juridiskt rätt till. 

Kategorier
Advokat

Navigera i familjerättens värld med expertstöd

Familjerätten är ett komplext område som berör många skeden i livet. Den inkluderar allt från bodelningar och umgängesrätt till adoption. Att förstå och hantera dessa juridiska processer kan vara en utmaning. I denna artikel utforskar vi vikten av att ha stöd från en expert inom familjerätt, illustrerat genom berättelsen om Erik och Anna, ett par som står inför utmaningen att adoptera.

Erik och Anna hade länge drömt om att starta en familj. Trots många försök och behandlingar på olika kliniker, stod det klart att de inte kunde få biologiska barn. Denna insikt var svår att hantera, och deras relation började visa sprickor under denna emotionella belastning. Ett alternativ öppnade sig dock för dem: adoption.

Adoption – en väg att förverkliga familjedrömmar

Erik och Anna insåg snabbt att adoptionsprocessen är komplicerad, med många krav och regler som måste följas. Tiden var en kritisk faktor, eftersom deras ålder och andra faktorer begränsade deras möjligheter. De var beslutna att inte låta någonting stå i vägen för deras dröm om att bli föräldrar.

Familjerättslig expertis – en oumbärlig resurs

För att navigera genom adoptionsprocessens komplexitet, vände sig Erik och Anna till en advokat specialiserad på familjerätt. Tidigare hade de trott att sådana advokater endast hanterade vårdnadstvister, men de insåg snart att deras kunskap och erfarenhet kunde vara avgörande i deras strävan att adoptera. Med en expert vid sin sida ökade deras chanser att lyckas med adoptionen betydligt.

Erik och Annas historia belyser hur kritiskt det kan vara att ha rätt juridisk hjälp när man navigerar i familjerättens komplexa värld. Oavsett om det gäller adoption, bodelning eller umgängesrätt, kan en kunnig advokat göra en avgörande skillnad. Genom att söka professionell hjälp kan man öka sina chanser att nå ett framgångsrikt resultat och därigenom förverkliga sina drömmar och önskemål.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: advokatnovum.se

Kategorier
Jurist

Hantering av vårdnadstvist i Stockholm: Vägledning och råd

Att navigera i en vårdnadstvist är ofta en känslomässigt påfrestande process, speciellt när det gäller frågor om var barnet ska bo, skolgång och umgänge med föräldrarna. Denna guide erbjuder råd för att hantera dessa utmaningar i Stockholm och strävar efter att underlätta för både barn och föräldrar i dessa svåra situationer.

Konflikter i samband med vårdnadstvister är vanliga, och känslor spelar ofta en stor roll. Det är viktigt att hantera dessa konflikter så tidigt som möjligt för att förhindra att de eskalerar. Att söka hjälp av en neutral medlare kan vara ett effektivt första steg. Det kan vara en person från kommunens socialkontor, någon från relevanta organisationer eller föreningar, eller en familjerättsadvokat med specialisering inom vårdnadstvister.

Lagliga aspekter av vårdnadstvister

I Sverige är barnets bästa alltid i fokus vid en vårdnadstvist, oavsett vad föräldrarna önskar. Enligt svensk lagstiftning är delad vårdnad ofta att föredra, men det finns situationer där enskild vårdnad är mer lämplig. Om en förälder får ensam vårdnad, innebär det inte att den andra föräldern förlorar rätten att umgås med barnet. Umgängesrätten är en viktig del av barnets rättigheter, även om föräldern inte är delaktig i större beslut som rör barnet. I extrema fall kan en förälder bli av med både vårdnad och umgängesrätt, särskilt om det finns bevis för missbruk eller misshandel.

Välja rätt advokat i Stockholm

Om medling inte leder till en överenskommelse kan det bli nödvändigt för varje part att anlita en egen advokat. Här är det viktigt att välja en advokat som specialiserat sig på vårdnadstvister i Stockholm. När man letar efter en lämplig advokat kan man börja med att söka på nätet och besöka olika advokatbyråers hemsidor för att se deras expertisområden. Man kan även använda sökfunktionen på professionella organisationers webbplatser som Advokatsamfundet. Rekommendationer från vänner som gått igenom liknande situationer kan också vara till stor hjälp. Det är även viktigt att undersöka möjligheten att få statlig hjälp med advokatkostnaderna, eller att använda sig av försäkring som täcker rättsliga avgifter.

Hantera en vårdnadstvist i Stockholm kan vara en komplex och emotionellt laddad process. Genom att förstå vikten av medling, ha kunskap om lagliga aspekter och välja rätt juridisk representation, kan föräldrar arbeta mot en lösning som bäst tjänar barnets intressen. Det är avgörande att alltid sätta barnets behov främst och sträva efter en lösning som stödjer deras välbefinnande och utveckling.

Kategorier
Jurist

Jobbigt att vara misstänkt för brott

Den som är misstänkt för brott känner sig förmodligen ganska utsatt. Alla som är misstänkta måste behandlas rättvist oavsett ekonomisk eller social status.

Det är en utsatt situation att vara misstänkt för brott. Är man skyldig kanske man känner ånger och är rädd för påföljder, som kan vara böter eller fängelse. Vänner och släkt kanske tar avstånd och man kan riskera sin anställning. Är man oskyldig vill man bli frikänd snabbt.

Oavsett vem man är har man rätt till försvarsadvokat och att bli respektfullt bemött. Rätten ska inte göra skillnad på de misstänkta för deras hudfärg, socioekonomiska status, ålder eller attityd. I ett rättssäkert samhälle ska man alltid bli rättvist bemött om man är misstänkt för brott.

En misstänkt för brott behöver advokat

Den som inte kan uttrycka sig så väl känner sig underlägsen vid en konfrontation, ett förhör eller en rättegång. Är man misstänkt för brott är det bra att ha en duktig försvarsadvokat som är van vid att prata för folk och är hemtam i en rättssal.

Det är jobbigt att vara misstänkt för brott, oavsett skuldfrågan. Det sprids lätt illasinnat skvaller och rykten. Därför skyddar samhället inte bara den som är brottsoffer, utan man tänker också på den misstänktes situation och säkerhet.

Rättvisa för någon misstänkt för brott

Man läser ibland om höga politiker och chefer som snattar i affärer eller glömmer att betala i kassan. Lagen ska vara lika för alla. Ändå gör många undantag för en höjdare som är misstänkt för brott och tonar ner skuldfrågan. Det är inte rättvist.

En uteliggare eller en extremt fattig pensionär kan i och för sig ha ett större behov av att plocka på sig en fläskfilé utan att betala, men det är inte godtagbart att stjäla hur fattig man än är. Däremot ska rättsväsendet behandla alla misstänkta lika.

Ta reda på mer här: https://www.misstänktförbrott.nu

Kategorier
Advokat

Hur du återhämtar dig efter en våldtäkt i Göteborg

Har du blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg? Det är något av det mest traumatiska en människa kan utsättas för. Sök hjälp för att kunna känna dig säker igen.

Det tar tid att komma på fötterna igen efter att man har blivit utsatt för en våldtäkt. Här kommer några enkla tips som du kan följa. Ge dig själv den tid du behöver för återhämtning. Det är bara du som vet exakt hur du känner dig, vad du klarar av och orkar. Men det är viktigt att du försöker komma vidare med livet, så att du kan få frid i sinnet, och känna dig trygg.

Efter att du har blivit utsatt för våldtäkt så är det allra bästa att du anmäler det på en gång. Du kan söka upp ett sjukhus och berätta för dem att du vill ha en undersökning för våldtäktsoffer. Varje sjukhus har möjlighet att hjälpa dig att samla in bevis, som kan hjälpa dig om du vill att våldtäktsmannen ska bli åtalad. Om det var ett tag sedan brottet begicks, så kan du fortfarande anmäla det till polisen.

Gör det du kan efter en våldtäkt

Många som har traumatiserats efter en våldtäkt känner sig rädda för att ens slumra till. Det är normalt, och du behöver inte skämmas. Gör det du kan för att du ska känna dig trygg i ditt eget hem i Göteborg. Ring en vän du litar på, be henne eller honom att komma över. Du kan barrikadera dörren, byta lås om du vill, eller göra det som krävs för att du ska kunna bygga upp en trygg grund igen.

Det är inte att överreagera. Det är okej att inte lyssna på andra om de säger att du reagerar alldeles för starkt. Ta hand om dig själv, använd dig av en psykiatriker, eller böcker om återhämtning, för att jobba med ditt trauma. Gör sådant som du känner dig trygg med, och prata ofta med en mogen och snäll vän för att få känslorna under kontroll.

För att kunna få mer information besök hemsida: våldtäktgöteborg.se

Kategorier
Jurist

Vad innebär en bodelning?

Enligt lagen ska bodelning ske vid en äktenskapsskillnad, upplösning av ett samboförhållande, vid någon av parternas död eller under pågående äktenskap.

Det är många som inte vill börja ett äktenskap eller ett samboförhållande med att börja tänka på vem som ska ha vad om man separerar. I de flesta fall går man in i förhållandet med förhoppningen att det ska hålla för alltid. Att komma med förslag om att skriva en bodelning under ett pågående förhållande kan till och med uppfattas som svekfullt.

Tittar man på statistiken så slutar 50 % av alla äktenskap med skilsmässa. Statistiken visar också att äktenskap som upplöses genom skilsmässa varat i genomsnitt i 11,7 år. Det är vanligast att par som skiljer sig är mellan 35 och 49 år. Par som inte har gemensamma barn skiljer sig mest. Med denna statistik i åtanke kan det vara bra att göra en bodelning redan innan man ens funderat på att gå isär.

Bodelning innebär att man delar upp egendom mellan två parter

Vid en bodelning delas gemensam egendom mellan sambos eller äkta makar. Vid bodelningen läggs värdet av det så kallade giftorättsgodset samman. Man drar sedan bort eventuella skulder från det totala värdet och delar sedan summan på två. Giftorätt innebär att man har rätt till både de saker som den ena och andra parten ägde före giftemålet och sådant som man skaffat medan man varit gift.

Det är vanligt att man inte tänker på vad man har med sig in i äktenskapet eller vem som betalar vad under förhållandet. Därför kan det uppstå konflikter kring inredning, bilar, bostadsrätter och annat värdefullt. För att undvika att hamna i konflikt över materiella saker vid en separation är det därför klokt att kontakta en advokatbyrå med specialister på bodelning. Då får man kunnig och opartisk hjälp att reda upp situationen.