Kategorier
Vårnadstvist

Gemensam vårdnad av små barn

Det kan kännas läskigt att ha gemensam vårdnad om ett litet barn med en person man inte längre lever med. Att ha tydligt upplägg kring barnet är viktigt.

Vissa kärlekshistorier blir kortare än man tänkt sig. Faktiskt finns det många par som bara lever ihop några månader men som under denna korta tid lyckas bli föräldrar ihop. Om detta händer är det viktigt att snabbt hitta ett bra upplägg kring det barn man tillsammans fått ansvar för, trots att man inte längre lever ihop som kärlekspar.

Väljer man att ha gemensam vårdnad så ska barnet ha rätt till båda sina föräldrar. Denna typ av delad vårdnad är en juridisk term som, trots ordvalet, i praktiken betyder att barnet kan uppfostras på två olika ställen men att föräldrarna delar på ansvaret för barnet. Föräldrarna måste därför kunna komma överens om alla beslut som gäller det gemensamma barnet.

Så kan gemensam vårdnad se ut för ett spädbarn

Om föräldrar till ett barn väljer att dela på sig innan barnet ens fötts kan det bli lite rörigt den första tiden. Riktigt små barn är bundna till sina mammor och de behöver både mammans mat och trygghet. Speciellt barn som ammas sitter i princip fast vid sin mamma i många månader efter födseln. För att lyckas med delad vårdnad under denna tid krävs det att man samarbetar som föräldrar.

För att pappans relation med det nyfödda barnet ska kunna stärkas måste pappan få lov att träffa barnet ofta. Gärna även delta i vardagssysslor, ofta i mammans hem, som att byta blöjor, vagga till sömns och bada barnet. Genom denna omvårdnad blir pappan en naturlig del av barnets liv. Detta starka band kommer att gynna relationen mellan far och barn genom hela livet och förhoppningsvis göra att vårdnaden om barnet blir lätt att lösa.