Kategorier
Advokat

Att undvika narkotikabrott

Narkotikabrott leder aldrig till något bra i längden. Vad kan man då göra för att undvika att dras in i det? Det är väl en relevant fråga man kan ställa sig.

Hur hjälper man personer som hamnat i en sådan situation att de kan bli anklagade för narkotikabrott? Är det ens möjligt? Det är säkert en hel del människor som får tillfälle att ställa sig just den frågan. Antingen av intresse för hur man fungerar som människor eller för att man rent konkret står inför en sådan situation. Egentligen är det väl bara en jurist som kan vara till riktigt bra hjälp.

Det är många lagar som ska följas i ett land. Gör man inte det kan man hamna ordentligt i klistret. Men trots det har man rätt till att få juridisk hjälp och rådgivning. Det är för att man ska kunna få en rättvis rättegång, vilket alla har rätt till i Sverige. Det är inte meningen att någon ska kunna vilseleda den som står anklagad. Inte heller att den anklagade inte ska kunna föra sin talan.

Narkotikabrott anses vara ett allvarligt brott

En jurist vid narkotikabrott kan upplysa dig om vilka olika straffsatser som gäller för brott med narkotika. Om du, eller en person du känner, till exempel skulle dömas för ringa narkotikabrott är det böter eller fängelse som gäller. Ringa narkotikabrott handlar om att du skulle inneha en mindre mängd narkotika för eget bruk. Då kan det ge fängelse upp till sex månader.

En person som säljer narkotika däremot ligger sämre till. Då blir det fängelse i minsk sex månader och upp till så mycklet som tre år. Det gäller även om man bara har befattat sig med narkotika som är tänkt att säljas. Man kanske bara varit kurir och överlåter den från en person till en annan utan att sälja själv. Likaväl blir man dömd. Narkotikabrott är allvarligt.