Kategorier
Jurist

Skaffa rätt rådgivning om GDPR 

Dataskyddsförordningen har regler om hur personuppgifter får behandlas. Innan du lägger upp ditt kundregister, sök gärna rådgivning inom GDPR så det blir rätt. 

De nya reglerna som handlar om GDPR, General Data Protection Regulation, alltså dataskyddsförordningen, kom år 2018 och är tvingande. Det innebär att personers integritet ska skyddas och att datasäkerheten ska vara tillräckligt hög inom institutioner och företag. 

GDPR är något man måste ta på allvar. Med alla hackade hemsidor och dataintrång finns det en klar risk att personuppgifter kan läcka ut till obehöriga. Har du ett företag är det ditt ansvar att skaffa rådgivning inom GPDR så att kundernas uppgifter finns i säkert förvar och att deras data inte kan komma i orätta händer. 

Vem behöver rådgivning om GDPR? 

I princip alla som hanterar personuppgifter har ett ansvar för sina kundregister eller medlemslistor behöver tillämpa GDPR. Förordningar om dataskydd kan exempelvis gälla förteckningar över resedeltagare, medlemmar i en klubb eller kunder till ett postorderföretag. 

Som konsument förutsätter man att apotek, sjukhus och offentlig verksamhet har tillgång till de bästa programmen och dataexperterna. De kan ändå behöva rådgivning inom GDPR, så att de inte av ren snålhet underlåter att vidta nödvändiga åtgärder. Mindre företag måste för det mesta anlita experter själva. 

Rådgivning om GDPR är viktig 

Många människor lever med skyddad identitet och deras privata information ska hållas hemlig. Likaså är det viktigt för tandläkare och andra vårdgivare att skydda sina patienters journaler mot intrång. Man ser också att vanliga föreningar och idrottsklubbar har slutat att distribuera kompletta medlemslistor med både personnummer, namn och kontaktuppgifter. 

Hur ska man då skydda sig när det gäller dataintrång? Det finns konsultföretag som är experter på alla sorters säkerhetsfrågor. Det är värt att i god tid beställa rådgivning inom GDPR så att man som företagare kan leva upp till lagens krav.