Kategorier
Jurist

Vad innebär en bodelning?

Enligt lagen ska bodelning ske vid en äktenskapsskillnad, upplösning av ett samboförhållande, vid någon av parternas död eller under pågående äktenskap.

Det är många som inte vill börja ett äktenskap eller ett samboförhållande med att börja tänka på vem som ska ha vad om man separerar. I de flesta fall går man in i förhållandet med förhoppningen att det ska hålla för alltid. Att komma med förslag om att skriva en bodelning under ett pågående förhållande kan till och med uppfattas som svekfullt.

Tittar man på statistiken så slutar 50 % av alla äktenskap med skilsmässa. Statistiken visar också att äktenskap som upplöses genom skilsmässa varat i genomsnitt i 11,7 år. Det är vanligast att par som skiljer sig är mellan 35 och 49 år. Par som inte har gemensamma barn skiljer sig mest. Med denna statistik i åtanke kan det vara bra att göra en bodelning redan innan man ens funderat på att gå isär.

Bodelning innebär att man delar upp egendom mellan två parter

Vid en bodelning delas gemensam egendom mellan sambos eller äkta makar. Vid bodelningen läggs värdet av det så kallade giftorättsgodset samman. Man drar sedan bort eventuella skulder från det totala värdet och delar sedan summan på två. Giftorätt innebär att man har rätt till både de saker som den ena och andra parten ägde före giftemålet och sådant som man skaffat medan man varit gift.

Det är vanligt att man inte tänker på vad man har med sig in i äktenskapet eller vem som betalar vad under förhållandet. Därför kan det uppstå konflikter kring inredning, bilar, bostadsrätter och annat värdefullt. För att undvika att hamna i konflikt över materiella saker vid en separation är det därför klokt att kontakta en advokatbyrå med specialister på bodelning. Då får man kunnig och opartisk hjälp att reda upp situationen.